Ballina BreadCrumbTrailer Agjencitë BreadCrumbTrailer Agjencia Shtetërore e...

Agjencia Shtetërore e Arkivave (ASHA)

1. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është organ qeveritar, e cila organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë në të gjithë rrjetin arkivor të vendit e cila kryen detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara në Ligjin nr. 04/L-088 për arkivat shtetërore (Gazeta Zyrtare, nr. 04, 19 mars 2012) dhe Rregulloren përkatëse për organizimin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave.

2. ASHA kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në  fuqi si dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri. 

Prapa

Agjenda ditore

18 shtator 2014

1. Zëvendëskryeministrja e Republikës së Kosovës, Edita Tahiri sot mbanë konferencë për media në lidhje me marrëveshjet e fundit të arritura në Bruksel. Në konferencë do të merre pjesë edhe z. Naim Bejtullahu, kryeshef i KOSTT-it.    

Vendi: Ndërtesa e Qeverisë, salla e konferencave për shtyp
Koha:  13:00

Shkruaj Kryeministrit