Ballina BreadCrumbTrailer Legjislacioni BreadCrumbTrailer 2. Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria BreadCrumbTrailer 2.1. Rregulloret

2.1. Rregulloret


Agjenda ditore

30 tetor 2014

Të enjten, më 30 tetor 2014, duke filluar nga ora 10:00, mbahet takimi i radhës i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur.

Takimi mbahet në sallën P-38, Ndërtesa e Qeverisë së Kosovës.

Shkruaj Kryeministrit