Ballina BreadCrumbTrailer Dokumentet Strategjike

Dokumentet Strategjike

Të gjitha dokumentet strategjike të publikuara ne web faqe janë të miratuara nga Qeveria e Kosovës.

Kriteret dhe metodologjia e përpilimit të dokumenteve strategjike janë të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ 02/2012 për procedurat, kriteret dhe metodologjinë e përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve strategjike dhe planeve për zbatimin e tyre.

Doracaku për Përgatitjen e Strategjive Sektoriale shërben si mjet për të ndihmuar në hartimin e dokumenteve strategjike sektoriale.

Zyra për Planifikim Strategjik kujdeset që dokumentet strategjike dhe planifikuese të zhvilluara nga Qeveria të jenë në pajtim me prioritetet e përgjithshme të Qeverisë përfshirë edhe obligimet që dalin procesi i integrimit evropian dhe obligimet tjera ndërkombëtare si dhe siguron konsistencën mes tyre.

Zyra për Planifikim Strategjik sipas Udhëzimit Administrativ 02/2012 shqyrton propozimet për hartimin e dokumenteve strategjike dhe përgatitë Planin Vjetor të Dokumenteve Strategjik për vitin 2014, i cili miratohet nga ana e Qeverisë së Kosovës si pjesë e Planit të Punës së Qeverisë.

Në vijim mund të gjeni listën e dokumenteve të përgjithshme strategjike si dhe strategjitë e ndara sipas institucioneve:


Dokumente Strategjike Sektoriale / Institucionale


Agjenda ditore

26 nëntor 2014


1. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi bën homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz  

Vendi: Prekaz, Kompleksi Memorial “Adem Jashari”
Koha: 10:30

2. Kryeministri Hashim Thaçi merr pjesë në ceremoninë e shënimit të Ditës së FSK-së    
Vendi: Kazerma “Adem Jashari” në Prishtinë
Koha: 11:00

3. Kryeministri Hashim Thaçi merr pjesë në ceremoninë e inaugurimit të objektit të ri të MFSK-së
   
Vendi: Objekti i ri i MFSK-se, Kazerma “Adem Jashari” 
Koha:  12:00

4. Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
  
Vendi: Ndërtesa e Qeverisë, salla P – 31 
Koha:  14:00

Shkruaj Kryeministrit