Naslovna BreadCrumbTrailer Agencije BreadCrumbTrailer Agencija državnog arhiva...

Agencija državnog arhiva (ADA)

1. Agencija Kosovskog državnog arhiva je vladin organ, koji organizuje, usmerava i kontroliše aktivnosti celokupne arhivske mreže širom zemlje, koja vrši dužnosti i odgovornosti propisane u Zakonu br. 04/L-088 o državnom arhivu (Sl. list br. 04, 19. mart 2012) i u relevantnom uredba za organizaciju Državne Agencije za arhiv

2. ADA obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrdene važecim zakonom
kao i dužnosti utvrdene od strane premijera.
 

Natrag